social image
БАЛКАН БИОСЕРТ МАКЕДОНИЈА - пионер и лидер во Македонија во областа на контрола и сертификација на органско производство.
БАЛКАН БИОСЕРТ МАКЕДОНИЈА - пионер и лидер во Македонија во областа на контрола и сертификација на органско производство.
БАЛКАН БИОСЕРТ
ВАШИОТ НАЈДОБАР ПАРТНЕР ЗА КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА
Балкан Биосерт Македонија е единственото сертификациско тело во Македонија кое е одобрено од страна на Европската Комисија, да врши контрола и сертификација според стандард еквивалентен на Европската регулатива 834/2007 и 889/2008. Ова им овозможува на органските производители од Македонија, да извезуваат во земјите на ЕУ, Швајцарија и пошироко.

Балкан Биосерт Македонија ДООЕЛ е прво акредитирано и овластено тело за Контрола и Сертификација на органско производство, преработки и промет, кое работи со одлично обучен, квалификуван и високо професионален персонал и нуди квалитетни и достапни услуги за сите заинтересирани органски производители, преработувачи и трговци.
НАШИТЕ УСЛУГИ
Контрола и сертификација на растително производство, сточарство, пчеларство, собирање на диворастечки билки и плодови, преработка и трговија.
Сертификација според Македонскиот Закон за органско земјоделство.
Сертификација според Европската Регулатива за органско производство и етикетирање на органски производи.
Приватни марки (стандарди) за органско производство (Bio Suisse и др.).
Како да аплицирам за сертификација?
Превземете ја апликацијата, пополнете ја, во неа детално наведете ги вашите капацитети и активности за кои што ви е потребна сертификација и испратете ни ја на нашиот e-mail, пошта, или донесете ја лично во нашата канцеларија. Ние ќе ви одговориме со понуда во најкус можен рок.