АКТУЕЛНО
Актуелни вести, програми,  Закони и подзаконски акти
Актуелно

Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година

Погледнете ја Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година.

Прочитај повеќе

Bio Suisse стандард

Од Октомври 2015год. Балкан Биосерт Скопје е овластен да врши контроли според Bio Suisse стандардот. Со тоа Балкан Биосерт Скопје стана единствено сертификациско тело во Република Македонија, чии сертификати се признаени во Швајцарија.

Прочитај повеќе

Признание од Европската комисија

На 13 февруари 2013 година Балкан Биосерт Скопје го доби признанието од Европската комисија, со кое се потврдува дека системот за контрола и сертификација на органско производство што го спроведуваме е еквивалентен на системот даден во Европската регулатива 834/2007, според која работат сертификациските тела од ЕУ.

Прочитај повеќе

Консолидирана верзија на Законот за органско земјоделско производство

Консолидирана верзија на Законот за органско земјоделско производство е достапна на нашата веб страна.

Прочитај повеќе

Пријавете се на нашиот newsletter и бидете во тек со сите важни информации