Bio Suisse стандард

Од Октомври 2015год. Балкан Биосерт Скопје е овластен да врши контроли според Bio Suisse стандардот. Со тоа Балкан Биосерт Скопје стана единствено сертификациско тело во Република Македонија, чии сертификати се признаени во Швајцарија.

Балкан Биосерт Скопје е eдинствено сертификациско тело во Македонија кое е одобрено од страна на Европската Комисија, да врши контрола и сертификација според стандард еквивалентен на Европската регулатива и единствено сертификациско тело кое е одобрено од страна на International Certification Bio Suisse AG да врши контрола според Bio Suisse стандардот.

Поврзани вести

Актуелни вести
Пријавете се на нашиот newsletter и бидете во тек со сите важни информации