Признание од Европската комисија

На 13 февруари 2013 година Балкан Биосерт Скопје го доби признанието од Европската комисија, со кое се потврдува дека системот за контрола и сертификација на органско производство што го спроведуваме е еквивалентен на системот даден во Европската регулатива 834/2007, според која работат сертификациските тела од ЕУ.

Со тоа Балкан Биосерт Скопје е ставен на листата на сертификациски тела од трети земји, кои се признаени од страна на ЕК и чиј сертификат е прифатен во сите земји членки на Унијата и пошироко.


Commission Implementing Regulation (EU) No 125/2013 of 13 February 2013

Поврзани вести

Актуелни вести
Пријавете се на нашиот newsletter и бидете во тек со сите важни информации